Schoolmaatschappelijk werk

Sandra van Boven is onze schoolmaatschappelijkwerkster van SMW+ en bij haar kunt u terecht voor deskundige begeleiding en advisering (het signaleren van) problemen van uw kind. Sandra is op dinsdag- en donderdagmiddag aanwezig op onze school, via de groepsleerkracht van uw kind en de intern begeleider Annemarie Verschuren kunt u een afspraak met haar maken.


mailadres van Sandra van Boven:
s.vanboven@smw-basisschool.nl

 

Meer informaytie over SMW+:

www.smw-basisschool.nl