Schoolgids/Schoolplan

Hier kunt u de schoolgids van het huidige schooljaar en de samenvatting van het school-koers-plan 2023-2027 downloaden.

Schoolgids

De basisschool… een stukje van je leven. Voor de leerlingen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een groot deel van de tijd toe aan de zorg van de groepsleerkrachten van de school. Scholen verschillen steeds meer in werkwijze, sfeer, kwaliteiten en resultaten.

 

Deze schoolgids geeft u, naast allerlei praktische zaken, een beeld over onze school, het onderwijskundig concept en de wijze waarop wij als team de school inhoud en vorm willen geven samen met leerlingen en ouders*.

 

Naast een goede organisatie vinden wij de sfeer en plezier binnen de school een zeer belangrijke factor. Rekening houden met elkaar en respectvol met elkaar omgaan geldt voor alle leerlingen, groepsleerkrachten en ouders*.

 

De schoolgids is bedoeld voor alle ouders* en leerlingen van onze school en ook voor ouders* van toekomstige leerlingen. Aan het begin van elk schooljaar wordt deze gids op de website van de school gepubliceerd en indien gewenst op papier uitgereikt.

 

*Daar waar wordt gesproken over ouders wordt tevens verzorger(s) bedoeld.

 

 

Download hier de schoolgids 2023-2024

 

Schoolplan

De indeling van het school-koers-plan 2023-2027 is afgestemd op het Strategisch Koersplan van de Stichting Lucas Onderwijs en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van het team.

 

De thema's uit het Koersplan waaraan wij de komende periode speciale aandacht aan zullen gaan besteden zijn de volgende:

 

  • opbrengstgericht passend onderwijs
  • toekomstgericht onderwijs
  • kindcentrum Koos Meinderts
  • professionele leerwerkgemeenschap

 

Daarnaast zal dit schoolplan in het teken staan van de totstandkoming van het KindCentrum en de geplande nieuwbouw in 2024. We zien het geheel als een dynamisch groeidocument.

Download hier het school-koers-plan 2023-2027

 

Download hier het Schoolplan 2019-2023