Identiteit van de school

Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht religie, cultuur en sociale achtergrond.

De Koos Meindertsschool is een school voortgekomen uit een fusie tussen een katholieke en een neutraal bijzondere school. Onze identiteit komt tot uiting in het respectvol en begripvol omgaan met de verschillende religies en de diverse sociale en culturele achtergronden van onze schoolpopulatie.

Respectvol en begripvol met elkaar leren omgaan is van belang om goed te kunnen functioneren in een multiculturele maatschappij. De Koos Meindertsschool is hierbij een veilige oefen- en leerplaats voor ontmoeting en samenwerking.